PRIVACYBELEID

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ASBL Le Menval en is van toepassing op de website www.lemenval.org

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

ASBL Le Menval
Le menval 16,
6980 La Roche-en-Ardenne,
België
Ondernemingsnummer: 0698.840.953

info@lemenval.org

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Website

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze website gestuurd hebt en de manier waarop je onze website gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via de website gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden. Meer info over wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies er via onze site geplaatst worden, de bewaartermijn van de cookies en hoe je de cookies kan beheren, kan je terugvinden in onze cookie policy.

2.2 Ticketverkoop

Wanneer je een ticket koopt, dan registreren wij identificatiegegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer. Dat is nodig om je een geldig ticket te kunnen bezorgen en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.

Financiële Data: Wanneer je bij het aankopen van je ticket een online betaling uitvoert, worden je betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door www.mollie.com. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de banken, zodat er een veilige online betaling kan bewaren. ASBL Le Menval houdt geen enkele data bij die betrekking heeft met uw betaling. Voor betaling verwijzen we door naar onze payment provider www.mollie.com. We hebben geen toegang tot uw credit card gegevens en dergelijke.

Wanneer je een ticket bij ons hebt aangekocht, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van ASBL Le Menval. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met vermelding van je e-mailadres.

2.3 Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. Wij bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij MailChimp. MailChimp beveiligt je data en respecteert je privacy.

2.4 Gedurende het evenement

HOOFDINGANG

Zowel aan de hoofdingang als aan de helpdesk maken wij gebruik van de gegevens die verbonden zijn aan je ticket. Dat is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om je identiteit te controleren om zo fraude tegen te gaan. Zodra je ticket gescand of gecontroleerd is, worden je ticket en de gegevens die eraan verbonden zijn ongeldig gemaakt.

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via info@lemenval.org beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via info@lemenval.org en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens de evenementen worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd.

3. Wat is de rechtsgrond van de verwerkte persoonsgegevens?

Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan ASBL Le Menval om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Daarnaast doet ASBL Le Menval ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een ticket de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent andere evenementen van ASBL Le Menval.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van ASBL Le Menval, geeft ASBL Le Menval geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd.

5. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van ASBL Le Menval die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Op die manier probeert ASBL Le Menval verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. Wat zijn jouw rechten?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens.

RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ASBL Le Menval over jou heeft, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van ASBL Le Menval.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Indien je van mening bent dat ASBL Le Menval je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ASBL Le Menval of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met ASBL Le Menval via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar info@lemenval.org of naar Le menval 16, 6980 La Roche-en-Ardenne, Belgique.

7. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

ASBL Le Menval heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 11 maart 2020.